بیانیه | حجة الاسلام مجاهد | 9 تیر 99

مراسم وداع با پیکر شهید نسیم افغانی با قرائت بیانیه لشکر فاطمیون توسط حجة الاسلام سید زهیر مجاهد به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی