همخوانی | گروه آوای رضوان | 9 تیر 99

میثاق با امام و شکوه رضوان ویژه ایام دهه کرامت با همخوانی توسط گروه آوای رضوان به مدت4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی