قرائت قرآن | مختار دهقان | 9 تیر 99

میثاق با امام و شکوه رضوان ویژه ایام دهه کرامت با قرائت قرآن توسط آقای مختار دهقان به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی