سخنرانی | حجة الاسلام پناهیان | 9 تیر 99

میثاق با امام و شکوه رضوان ویژه ایام دهه کرامت با سخنرانی توسط حجة الاسلام علیرضا پناهیان به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی