زیارت مختصر | رضا عرفانیان | 10 تیر 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام توسط آقای رضا عرفانیان به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی