مراسم حرم | سخنران حجة الاسلام طباطبائی | 14 بهمن 98

سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین طباطبائی قبل از نماز ظهر در رواق امام خمینی (ره) در تاریخ 14 بهمن 98