قرائت زیارت | رضا عرفانیان | 14 تیر 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام توسط آقای رضا عرفانیان به مدت 11 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی