زیارت امین الله | مداح سید مهدی میرداماد | 14 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط آقای سید مهدی میرداماد بعد نماز مغرب و اعشاء از رواق امام خمینی (ره)