سرود ایام الله دهه فجر | گروه همخوانی آوای رضوان | 14 بهمن 98

همخوانی به مناسبت ایام الله دهه فجر توسط گروه آوای رضوان بعد از نماز مغرب و اعشاء از رواق امام خمینی (ره)