عوامل حفظ نظام اسلامی | سخنران حجةالاسلام راشد یزدی | 14 بهمن 98

سخنرانی با موضوع عوامل حفظ نظام اسلامی توسط حجة الاسلام کاظم راشد یزدی بعد از نماز مغرب و اعشاء از رواق امام خمینی (ره)