قرائت زیارت | علی فخار | 19 تیر 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام همراه با مداحی توسط آقای علی فخار به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی