زیارت امین الله | ابوطالب خالق پور | 15 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله و مداحی توسط آقای ابوطالب خالق پور بعد از اقامه نماز جماعت صبح از رواق امام خمینی(ره)