سخنرانی | حجة الاسلام سوری | 20 تیر 99

سخنرانی با موضوع دعا و نیایش از دیدگاه امام رضا علیه الاسلام به مدت 33 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی