زیارت مختصر حضرت امام رضا | حمید اکبری | 21تیر99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام همراه با مداحی توسط آقای حمید اکبری به مدت 16 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی