سخنرانی | حجة الاسلام فرازی نیا | 21 تیر 99

سخنرانی توسط حجة الاسلام والمسلمین عباس فرازی نیا با موضوع نقش حجاب و عفاف در تحکیم خانواده به مدت 32 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی