دستاوردهای انقلاب اسلامی | سخنران حجة الاسلام ماندگاری | 15بهمن98

سخنرانی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط حجة الاسلام مهدی ماندگاری قبل از اذان ظهر از رواق امام خمینی (ره)