نماهنگ| کبوتر دلم

نشر به مناسبت ۲۳ ذیقعده روز زیارتی امام رضا منی که عمریه کبوتر گوهرشادم با یه نگاه تو به دام عشقت افتادم رویای گنبدو هرموقع هرکجا دیدم با یه دل شکسته به آقا سلام دادم من پر بسته رو تو بخر من رو تا آشیونه ببر چه جایی بهتر از حرمت ببین اشک چشام جاریه به خدا وقت دلداریه حال چشم من و قدمت دستام خالیه