نماهنگ | ابن الرضا تویی

نماهنگ 🔰امام رضا(ع) به فرزندشان فرمودند: پسرم به حقی که من گردن تو دارم احدی را ناامید نکن... ✅(این خاندان نسل در نسل کریم و سخاوتمندند)