قرائت زیارت مختصر | کاظم ذوقیان | 1مرداد99

قرائت زیارت مختصر امام رضا علیه السلام و مرثیه خوانی با نوای کاظم ذوقیان به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی