زیارت امین الله | مداح عطاپور | 17 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط آقای محمد تقی عطاپور بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)