استکبار ستیزی و گام دوم انقلاب | سخنرانی حجة الاسلام فرزانه | 17 بهمن 98

سخنرانی با موضوع استکبار ستیزی و گام دوم انقلاب توسط حجة الاسلام محمد باقر فرزانه ساعت 18:15 از رواق امام خمینی (ره)