همخوانی ایام الله دهه فجر | گروه آوای رضوان | 17 بهمن 98

همخوانی به مناسب ایام الله دهه فجر توسط گروه آوای رضوان بعد از نماز مغرب و عشا رواق امام خمینی (ره)