زیارت امین الله | مداح امیر عارف | 17 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط آقای امیر عارف بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء ساعت 17:55 از رواق امام خمینی (ره)