نماهنگ | آمدم ای شاه سلامت کنم

نماهنگ اختصاصی محمد اصفهانی با دو تصویر متفاوت از حرم امام رضا(ع) با حضور زائران و بدون حضور زائران شور و حال زائران برای ورود به حرم غیر قابل توصیف است