سخنرانی | حجةالاسلام میرباقری | 8مرداد99

سخنرانی با موضوع جایگاه روز عرفه توسط حجة الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی