مناجات شبانه | مداح سعید حدادیان | 18 بهمن 98

مناجات خوانی توسط آقای سعید حدادیان قبل از اذان صبح در رواق امام خمینی (ره)