زیارت امین الله | مداح ابوطالب خالق پور | 18 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله و مداحی توسط آقای ابوطالب خالق پور بعد از اقامه نماز جماعت صبح از رواق امام خمینی(ره)