مراسم پرفیض دعای عرفه - سخنرانی | حجة الاسلام سید مهدی میرباقری | 9مرداد99

مراسم پرفیض دعای عرفه - سخنرانی توسط حجة الاسلام سید مهدی میرباقری به مدت 23 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی