قرائت قرآن | تلاوت سوره یاسین | 18 بهمن 98

تلاوت سوره مبارکه یاسین بعد از نماز صبح رواق امام خمینی (ره)