ذکر فضیلت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام | حجة الاسلام سید مهدی میرباقری | 9مرداد99

ذکر فضیلت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام توسط حجة الاسلام سید مهدی میرباقری به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی