مهدویت | سخنرانی حجة الاسلام گلزاده | 18 بهمن 98

سخنرانی با موضوع مهدویت توسط حجة الاسلام صادق گلزاده بعد از نماز صبح رواق امام خمینی (ره)