قرائت قرآن | سید جواد حسینی مزام | 10 مرداد 99

بخش اول سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : قرائت قرآن توسط آقای سید جواد حسینی مزام به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی