سخنرانی | حجة الاسلام سید محمد مهدی میر باقری | 10 مرداد 99

بخش اول سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : سخنرانی با موضوع نگاه روایی و قرآنی به قربان توسط حجة الاسلام سید محمد مهدی میرباقری به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی