گفتگوی معارفی | آیت الله سید مهدی باقری | 10 مرداد 99

بخش دوم سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : گفتگوی معارفی با آیت الله سید مهدی میرباقری به مدت 18 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی