گفتگو با خانواده شهید حادثه منا | 10 مرداد 99

بخش دوم سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : گفتگو با خانواده قاری شهید حادثه منا مرحوم حسنی کارگر به مدت 16 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی