شعرخوانی | سید هاشم وفایی | 10 مرداد 99

بخش دوم سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : شعرخوانی توسط آقای سید هاشم وفائی به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی