مدیحه خوانی | مرتضی اسلامی نژاد | 10 مرداد 99

بخش دوم سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : مدیحه خوانی و مولودی خوانی توسط آقای مرتضی اسلامی نژاد به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی