نمایش آئینی | 11مرداد99

نمایش آئینی حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام به مدت 13 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی