سخنرانی - حجةالاسلام حسینی قمی

سخنرانی با موضوع غدیر در نهج البلاغه توسط حجةالاسلام حسینی قمی به مدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی