سخنرانی | حجة الاسلام امین نیا | 13 مرداد 99

سخنرانی با موضوع سیره و توصیه های اجتماعی و معنوی امیرالمومنین(ع) توسط حجةالاسلام احمد امین نیا به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی