پرسمان دینی | سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین منصوری | 18 بهمن 98

سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین منصوری از سلسله سخنرانی های گفتگو محور پرسمان دینی در تاریخ 18 بهمن 98 در رواق امام خمینی (ره)