مولودی خوانی | رضا آتشبار | 14 مرداد 99

مراسم جشن شمیم ولایت ویژه دهه ولایت (عید قربان تا عید غدیر) : مولودی خوانی توسط آقای رضا آتشبار به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی