زیارت امین الله | مداحی محمد جواد مشکی باف | 19بهمن98

قرائت زیارت امین الله همراه با مرثیه سرائی توسط آقای محمد جواد مشکی باف بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)