نماهنگ | ماه شب افروز | حسام الدین سراج

نماهنگ ماه شب افروز با صدای حسام الدین سراج مدیریت ادبی :عبدالجبار کاکایی شاعر: سعید بیابانکی آواهای محلی : عبدا.. امینی و عبدالرئوف برنا آهنگساز : عزیز تنها (بر اساس مقام های موسیقیایی جنوب خراسان) تنظیم دکتر محمد حق گو تدوین : جمیل عامل صادقی تهیه کننده : موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی