قرائت زیارت مختصر امام رضا علیه السلام | حسین دارابی | 20مرداد99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام همراه با مداحی توسط آقای حسین دارابی به مدت 18 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی