مدیحه خوانی | سعید قانع | 20 مرداد 99

مدیحه خوانی ویژه میلاد حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام توسط آقای سعید قانع به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی