زیارت مختصر | حمید اکبری | 22 مرداد 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام همراه با مداحی توسط آقای حمید اکبری به مدت 17 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی