سخنرانی | حجة الاسلام عباس فرازی نیا | 24مرداد99

سخنرانی با موضوع مباهله و جلوه های ولایت الهی توسط حجة الاسلام عباس فرازی نیا به مدت 38 دقیقه در تلویزیون اینترنتی رضوی