مرثیه خوانی | امیر کُردی | 3 شهریور 99

مراسم عزاداری پنجمین شب دهه اول محرم الحرام : مرثیه خوانی و عزاداری توسط آقای امیر کُردی به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی