نماهنگ | رجز حضرت علی اکبر علیه السلام

نماهنگ رجزخوانی حضرت علی اکبر علیه السلام در روز عاشورا گزیده سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی